Защо децата лъжат?

Някога лъгали ли сте като дете? А, сега като възрастни имате ли области, в които лъжете или просто спестявате истината?  Не вярвам, че има човек, който никога не е лъгал в живота си. Източника на детските лъжи, се крие в поведението на родителите. Според  изследвани, възможността родителя да разпознае лъжата на детето си е 50%. По-добре Continue reading