Връзката между желания и реалност

В началото на лятото искам да споделя с теб,  една интересна практика за създаване на изобилие. Често се оказва, че желаното и реалното не съвпадат, а всъщност ние можем да ги съединим и това не е техника за мечтаене, а техника за вътрешен избор!  Смисълът на практиката, която ви предлагам е да получим достъп до огромен Continue reading


Готови ли сте за коридора на затъмненията?

Започва периода на затъмнения – първо лунно, а след това предстои и слънчево! Как да се подготвим за този период и какво трябва и не трябва да правим, за да преминем по-леко през него? Какво ще ни помогне да пуснем миналото и да обърнем поглед към бъдещето?  Тези седмици са подходящи за намиране на точно Continue reading