Връзката между желания и реалност

В началото на лятото искам да споделя с теб,  една интересна практика за създаване на изобилие. Често се оказва, че желаното и реалното не съвпадат, а всъщност ние можем да ги съединим и това не е техника за мечтаене, а техника за вътрешен избор!  Смисълът на практиката, която ви предлагам е да получим достъп до огромен Continue reading